0

Ontsteking in engels

1 Belang van bacteriën bewerken In de natuur bewerken saprofieten (een soort bacterie) spelen een belangrijke rol bij het omzetten van dood organisch materiaal naar eenvoudige verbindingen. Bacteriën spelen een belangrijke rol in de stikstofkringloop. In het lichaam bewerken de darmflora bevat enkele bacteriepopulaties die een rol spelen in de spijsvertering. Sommige bacteriën bemoeilijken het overleven en de voortplanting van pathogene bacteriën. Ziekteverwekkers bij de mens bewerken vele soorten bacteriën zijn altijd en overal aanwezig. Sommigen zijn nooit problematisch, sommigen zijn zelfs nuttig, andere kunnen bij ernstige verzwakking of onder speciale omstandigheden weleens tot ziekteverschijnselen aanleiding geven ( pathogeen weer andere doen dat geregeld. Bij de celstofwisseling van bacteriën kunnen voor de mens schadelijke toxines ontstaan, met als gevolg ziektes als cholera, pest, tetanus. Er zijn veel bacteriën die normaal niet in of op de mens voorkomen en bij contact tot ziekteverschijnselen leiden. Ook kunnen bacteriën zich ongemerkt verspreiden via bacillendragers die zelf geen last haar van de bacteriën hebben maar wel de bacterie afgeven via ontlasting, urine, bloed en speeksel. Tegen ziekten die door bacteriën worden veroorzaakt kunnen meestal antibiotica worden gebruikt. De wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van deze ziekteverwekkers is de medische microbiologie. Voorbeelden van deze bacteriën of ziekten zijn: Tabel met enkele medisch van belang zijnde bacteriën bewerken bacteriën die medisch van belang zijn volgens Bergey, 1984 groep familie geslacht soort beschrijving Spirocheten Spirochaetaceae spirochaeta Treponema. Pallidum Spiraalvormig met fijne windingen, anaeroob Borrelia. Burgdorferi Spiraalvormig met grove windingen, aeroob Leptospira.

ontsteking in engels

'n skaaltjie wat vet verbrand met die spoed van lig: ek eet, ek geniet

De omstandigheden zijn niet altijd ideaal, maar bacteriën hebben veel verschillende strategieën om te overleven. Bij ongunstige omstandigheden kunnen sommige bacteriën endosporen vormen: koolhydraatarm een inwendig kapsel rond een deel van de celinhoud waarmee ze zelfs na tientallen jaren invriezen of een uur koken toch weten stand te houden. Onder gunstige omstandigheden kiemt uit de endospore een nieuwe bacterie. Veel ziekteverwekkende bacteriën kunnen dit niet. Een andere overlevingsstrategie bestaat eruit dat de hele bacterie zich inkapselt, we noemen dit een cyste. Zo kan de bacterie een kritieke periode overbruggen doordat hij zich tijdelijk in een rusttoestand bevindt. Bacteriën die diep in de aardkorst leven hebben te kampen met weinig voedselaanbod. In de voedselarme tropische Grote Oceaan, tussen Hawaï en Midden-Amerika, leven op 30 meter diepte sommige aerobe soorten zo traag dat ze.000 jaar slechts een micromol zuurstof per liter water verbruiken. Op 20 meter diepte leven er zo'n.000 bacteriën per cm, wat erg weinig is, op nog grotere diepte wordt het onmogelijk om ze te tellen. Er zijn bacteriën bekend die in een sediment leven dat al 66 miljoen galland jaar begraven. De hoeveelheid beschikbaar voedsel was er zo gering en de stofwisseling van de bacteriën zo traag, dat de bacteriën zich slechts eens in de duizend jaar delen. Het zijn hiermee de traagste organismen op aarde. Er zijn dus bacteriën in de tropische Grote Oceaan die zuurstof consumeren, maar verwacht wordt dat meeste van deze bacteriën van sulfaat of ijzer leven.

ontsteking in engels

; anaerobe bacteriën hebben juist een zuurstofarm milieu nodig. Vochtigheid: de beschikbaarheid van water is voor bacteriën essentieel, met minder water kunnen ze zich minder snel voortplanten. Temperatuur: beneden 0 Celsius vormen bacteriën endosporen ; tussen 30 C en 40 C delen ze het snelst, bij verhitting boven 70 C gaan ze dood. Zuurgraad: de meeste bacteriën gedijen optimaal bij een neutrale ph, maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld de melkzuurbacterie. Voedingsstoffen: bacteriën komen voor op alle mogelijke voedingsbodems. De meeste bacteriën zijn heterotroof, sommige bacteriën zijn echter zelfvoorzienend ( autotroof ) via fotosynthese. Ultraviolette straling : na blootstelling aan ultraviolette straling gaan bacteriën direct dood. Giftige stoffen: gifstoffen zijn alle soorten stoffen die bacteriële groei tegengaan of de bacteriën doden. Bekende voorbeelden zijn antibiotica, die giftig zijn voor bacteriën, of conserveermiddelen die aan voedsel worden toegevoegd om bacteriële groei te verhinderen en zo de houdbaarheid te verlengen.

Ontsteking - vertaling Nederlands-, engels

Definitie van nash, vet in de lever

Thermofiele bacteriën waarvan de optimale temperatuur tussen de 50 en 60 zondagse Celsius ligt. In hete bronnen worden bacteriën gevonden die kunnen groeien bij temperaturen tot. Zuurgraad bewerken wat de gevoeligheid voor de zuurgraad van de omgeving betreft kunnen bacteriën ingedeeld worden als acidogeen is een micro-organisme dat uit voedselbronnen zuren kan vormen, wat de pH dan doet dalen. Acidofiel is een micro-organisme dat nog goed kan groeien bij een lage. Alkalifiel is een micro-organisme dat goed kan groeien bij een hoge pH (9-11). De meeste bacteriën groeien bij een neutrale ph van 7 en kunnen over het algemeen een pH bereik van 5 tot 8 tolereren. Opgeloste stoffen bewerken de osmotische waarde wordt bepaald door de concentratie opgeloste stof in de omgeving. Zuurstof bewerken naar hun gevoeligheid voor zuurstofspanning worden bacteriën in vier groepen onderverdeeld: aeroob - kan uitsluitend gedijen onder aanwezigheid van zuurstof facultatief anaeroob - kan leven zowel mét als zonder zuurstof micro-aerofiel - hebben wel zuurstof nodig, maar wel in kleine hoeveelheden anaeroob. 1 ook bekend is dat sommige bacteriën die normaal op planten leven, tijdelijk kunnen overleven in een extreme omgeving als donderwolken. 2 Bacteriën planten zich voort door binaire deling. De bacterie deelt zich in twee cellen zodanig dat de celinhoud van elke nieuwe cel of dochtercel dezelfde is als de moedercel.

Cyanobacteriën ( blauwalgen of blauwwieren) zijn in het bezit van kleurstof fycocyanine, waarmee zij door fotosynthese hun energie kunnen verkrijgen. Zij kunnen bestaan uit losse cellen of zijn verbonden tot draadvormige celgroepen (kolonies waarin de afzonderlijke bacteriën door een schede worden samengehouden, bijvoorbeeld ijzerbacteriën. Chemoautotrofe bacteriën halen hun energie uit bepaalde stoffen uit hun omgeving. Citrobacter freundii bacteriën kunnen verschillende eisen stellen aan de omgeving om er te kunnen groeien. Voldoet de omgeving hier niet aan dan zullen bepaalde bacteriën zich niet vestigen of niet groeien. Omgekeerd kunnen gunstige omgevingsfactoren de groei en vermenigvuldiging weer stimuleren. Temperatuur bewerken naar gevoeligheid voor temperatuur zijn er drie groepen bacteriën te onderscheiden: psychrofiele bacteriën met een temperatuurbereik van 5 tot 30 Celsius. Deze bacteriën geven problemen bij opslag van voedsel in de koelkast omdat ze bij relatief lage temperaturen nog groeien. Mesofiele bacteriën groeien optimaal tussen 15 en 50 Celsius. De meeste bacteriën behoren tot deze groep en zo ook de meeste voor de mens pathogene bacteriën die een optimumtemperatuur van 35 tot 40 Celsius hebben.

Het buitenmembraan maakt deze bacteriën vaak ziekteverwekkend. Er zijn bacteriën die van nature geen celwand bezitten, zoals de leden van de klasse mollicutes, waartoe ook de mycoplasma s behoren. Dit zijn parasitair levende bacteriën die binnen de cellen van hun gastheer leven. Daarnaast zijn er celwandloze bacteriën die zich ontwikkeld hebben uit bacteriën mét een celwand, onder invloed van antibiotica of een andere chemische stof. Deze worden l-vormen genoemd. Voedsel bewerken tussen de bacteriën zijn heterotrofe en autotrofe bacteriën te vinden: Heterotrofe bacteriën moeten organische voedingsstoffen opnemen om te kunnen overleven. Binnen de groep heterotrofe bacteriën kan onderscheid gemaakt worden tussen parasieten en saprofyten. Als een heterotrofe bacterie zijn voedingsstoffen uit een levend wezen haalt en dit organisme er nadeel van heeft, noemt men de bacterie een pathogeen, ziekteverwekker of parasiet. Als de bacterie zijn voedsel uit dood materiaal haalt, wordt het een saprofyt genoemd (sapros verrot). Deze bacteriën zijn de oorzaak van het rotten van voedsel. Autotrofe bacteriën zijn zelf in staat om organische stoffen te produceren. Ze zijn in te delen naar hun energiebron: Fotoautotrofe bacteriën halen door middel van fotosynthese hun energie uit zonlicht.

Doorlooptijd - vertaling Nederlands

Celwand bewerken de celwand van bacteriën bestaat uit peptidoglycaan. Door middel van een gramkleuring kan zichtbaar worden gemaakt of deze laag dik of dun. De celwand omsluit de celmembraan van de bacterie-cel. Bacteriën met een dikke wand van peptidoglycaan. Dit zijn de grampositieve bacteriën. Grampositieve bacteriën hebben meestal geen extra membraan aan de buitenkant van het omhulsel, maar een aantal soorten heeft wel een extra omhullend laagje. Mycobacteria zijn wel grampositief, maar hebben aan de buitenkant een hydrofoob wasachtig laagje. Daarom zijn zij alleen goed kleurbaar met een speciale kleurtechniek, zoals de ziehl-neelsen-kleuring. Bacteriën van het phylum deinococcus-Thermus zijn grampositief, maar hebben wél een extra membraan aan de buitenkant. Bacteriën met een dunne wand van peptidoglycaan. Dit zijn de gramnegatieve bacteriën, die gewoonlijk een extra membraan aan de buitenkant van het omhulsel hebben. ontsteking in engels

Bolvormig in paren,. Kommavormig Bacterievormen de vorm van de bacteriën wordt gebruikt voor de systematische indeling, zonder dat daardoor tegelijk ook relaties in verwantschap worden aangegeven. Op basis van vorm en ligging kan men al veel bacteriën van elkaar onderscheiden. Zo onderscheidt dieet men kokken, die bolvormig zijn, staven, die een grote variatie in lengte, doorsnede en vorm kunnen hebben en spiraalvormige micro-organismen, die een kurkentrekkerstructuur of kommavorm hebben. De manier waarop de cellen ten opzichte van elkaar liggen kan ook verschillen, doordat na de deling de dochtercellen (de nieuw gevormde bacteriën) vaak op karakteristieke wijze bij elkaar blijven liggen. Te onderscheiden zijn: kokken (bolvormige bacteriën rond van vorm, al of niet losliggend. Streptokokken, liggen in ketens stafylokokken, liggen in groepjes (druiventrosvorm, van. Σταφυλή staphulé, druiventros) bacillen (staafvormig bijvoorbeeld nitraatbacterie, pestbacterie. Vibrionen ( kommabacillen gebogen staafjes in de vorm van een deel van een spiraal. Spirillen ( spiraalbacteriën spiraalvormige gewonden staafjes. Straalzwammen ( Actinobacteria schimmelachtige vormen bestaande uit staafvormige onbeweeglijke cellen. Meestal met straalvormige vertakkingen van zeer dunne lange draden.

Bacteri n - wikipedia

Ook natuurlijk aanwezige bacteriën op de huid vormen een deel van de afweer. Sommige plantensoorten leven, om in hun voedingsstoffen te voorzien, in symbiose met specifieke (bodem)bacteriën, bijvoorbeeld de vlinderbloemenfamilie waartoe de peulvruchten behoren. De zogeheten ' bodemfauna ' bestaat überhaupt voor het grootste deel uit (al dan niet symbiotische) bacteriën en microscopische schimmels. Zuurkool en yoghurt danken hun bestaan aan fermentatie van respectievelijk witte kool en melk sokken door melkzuurbacteriën. In de industrie worden bacteriën gebruikt om organisch afval af te breken en om medicijnen te maken. Structuur van een bacterie het inwendige van een bacterie bestaat uit cytoplasma met daarin onder andere het dna. Het cytoplasma wordt omgeven door een celmembraan. Bij de meeste bacteriesoorten zit hier omheen een celwand op basis van peptidoglycaan. Veel bacteriën kunnen om de celwand nog een kapsel, een slijmlaag of een celenvelop hebben. Bacteriën kunnen verder uitsteeksels hebben aan de buitenkant in de vorm van flagellen en/of pili. Bacteriën kunnen op verschillende manieren van elkaar worden onderscheiden. Bolvormig in clusters,.

ontsteking in engels

Blauwalgen zijn net als algen in staat tot fotosynthese. Inhoud Bacteriën zijn bijna overal te vinden. De meeste bacteriën zijn zo'n 1-5 µm (0,001-0,005 mm) lang. De grootte kan per soort echter nogal variëren. De parasitaire bacterie rickettsia kan 0,1 μm (0,0001 mm) meten, terwijl de "zwavel-etende" reuzenbacterie thiomargarita namibiensis afmetingen tot 750 puisten micrometer (0,75 mm) kan bereiken. Bacteriën zijn de kleinste organismen die gezond nog met een lichtmicroscoop waarneembaar zijn. De meeste bacteriën zijn niet schadelijk maar juist onmisbaar voor het leven op aarde en onontbeerlijk voor de gezondheid van plant, dier en mens. Plantenzaden hebben al een eigen zogeheten beschermend ' microbioom soortspecifieke bacteriën die met de individuele plant (in aantal) 'meegroeien' en beschermen tegen andere, schadelijke, bacteriën, virussen en schimmels. Het microbioom in de darmen van mensen en dieren waar bacteriën en schimmels als symbionten met hun gastheer leven is de zogenaamde darmflora. De darmflora helpt bij de spijsvertering, bevordert de peristaltiek en maakt vitamine k aan. Ook houdt de darmflora schadelijke bacteriën tegen en vormt daarmee een deel van de afweer.

Ontsteking - vertaling Nederlands

De bacteriën of, bacteria (ook wel: Eubacteria ) vormen een domein van eencellige, soms in kolonies levende micro-organismen. Een bacterie heeft geen celkern en is dus een prokaryoot : het erfelijk materiaal ligt los in het cytoplasma. Het, dNA bestaat meestal uit én enkel ringvormig chromosoom, vaak vergezeld van een of meer plasmiden, die maaltijd eveneens genetische informatie bevatten. Bacteriën kunnen zich snel vermeerderen door binaire deling. Bacteriën zijn over het algemeen zo klein, dat zij alleen onder een microscoop zichtbaar zijn. Bacteriën kunnen onderling plasmiden uitwisselen ( conjugatie waardoor zij recombineren. Op deze wijze ontstaan voortdurend nieuwe bacterievariëteiten. In het algemeen spraakgebruik wordt meestal geen onderscheid gemaakt tussen Bacteria gewone" bacteriën). Archaea oerbacteriën die samen een informele groep vormen van de prokaryoten met een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau. Taxonomisch gezien vormt het domein Archaea echter een zustergroep van het domein, eukaryota. De blauwalgen (blauwwieren, cyanobacteriën) behoren niet tot het domein van de eukaryoten, noch tot de informele groep van de eukaryote algen, maar tot het domein van de bacteriën.

Ontsteking in engels
Rated 4/5 based on 627 reviews
SHARE

ontsteking in engels Oqynuku, Thu, May, 17, 2018

Een blepharitis geeft dan ook, behalve ooglidklachten, ook vaak klachten van "droge ogen". Een deel van de mensen heeft klachten. Deze klachten kunnen bestaan uit jeuk, irritatie, zandkorrelgevoel, branderigheid, vermoeide ogen, tranende of droge ogen, vermoeide ogen, milde lichtschuwheid (glare  leesklachten, afscheiding, rode ogen, zwaar gevoel, excessief knipperen en wisselend zicht.

ontsteking in engels Xemer, Thu, May, 17, 2018

Een blepharitis geeft dan ook vaak klachten van "droge ogen" (zie later). Benaming: blefar- (nl blephar- (Grieks voorvoegsel in woordsamenstelling dat een betrekking tot een ooglid aangeeft. Blefaritis (nl blepharitis (Grieks ontsteking van het ooglid. Klachten, de oogleden produceren een vetachtige substantie en spelen een evidente rol bij een optimale samenstelling van de traanfilm.

ontsteking in engels Jywor, Thu, May, 17, 2018

Blepharitis of ooglidrandontsteking is een vaak langdurige (chronische) ontsteking van de ooglidrand waarbij de haarzakjes en de talgkliertjes (Meibomse klieren) in het ooglid ontstoken zijn. Het is een veel voorkomende oorzaak van oogirritatie en komt op alle leeftijden en bij alle rassen voor. De oogleden produceren een vetachtige substantie en spelen een evidente rol bij een optimale samenstelling van de traanfilm.

ontsteking in engels Ecagiliz, Thu, May, 17, 2018

Inhoudsopgave: Wat is een blepharitis? Epidemiologie, klachten, vormen van blepharitis anterieure blepharitis (staphylococcen en seborrhoische blepharitis) posterieure blepharitis (Meibomitis, meiboomklier dysfunctie behandeling van blepharitis. Hoe vaak en hoe lang behandelen? Prognose, condities geassocieerd met een chronische blepharitis. Animatiefilm, wat is een blepharitis?

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: